Актуелно

На 13 Ноември 2017год. Геронтолошкиот Завод прослави 59 година од неговото постоење.


Лекарски весник - Информативно-едукативно гласило на Македонското лекарско друштво


Лекарски весник

Интервју со д-р Салија Љатиф, директорка на Геронтолошки Завод „13 Ноември“–Скопје на тема СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ РАЗВОЈОТ НА ЦЕНТРИ ЗА ПАЛИЈАТИВНА ГРИЖА.