Актуелно

100 дизајнирани заштитни маски изработени од корисниците во Домот "Мајка Тереза " за вработените во болницата во Дебар
Изработени се 100 дизајнирани заштитни маски 100% памук Lux Ranforce, купени од персоналот, изработени од корисниците во Домот "Мајка Тереза ", а донирани за вработените во болницата во Дебар.
Во реализација со Црвен Крст на Град Скопје маските ке бидат доставени до болницата во Дебар.