Актуелно

ОТВОРЕН првиот центар за декубити


Отворање на центарот за декубити

На 28.09.2011 година во Геронтолошки Завод 13 Ноември Скопје, беше отворен првиот ЦЕНТАР ЗА ДЕКУБИТИ (рани од долготрајно лежење) во Република Македонија. Гостин на настанот беше Министерот за здравство, г-дин Никола Тодоров.

ЦЕНТАРОТ ЗА ДЕКУБИТИ се состои од:

 • Call center – кој функционира секој работен ден, за консултации со лекар и едуцирана сестра
 • Дневна болница за преглед и преврски преврски
 • Домашна  посета – за преврски и инструкции за пациентите и нивните семејства
 • Центар за едукација на:
  • медицински сестри
  • пациенти и нивни семејства
   

Промовиран е ПРИРАЧНИК ЗА ПАЦИЕНТИ И ЛИЦА КОИ ДАВААТ НЕГА, прв од ваков вид во земјава. Прирачникот може да го превземете од тука Мк | Ал

Во соработка со Министерството за здравство, Геронтолошки Завод со свои стручни лица учествува во  изработка – гајдлајни и болнички протоколи за превенција и третман на Декубитални рани.
ЦЕЛ: Стандардизирани и унифицирани протоколи и документација во болниците во  МК,
ПРЕВАЛЕНЦАТА НА ДЕКУБИТИ Е ИНДИКАТОР ЗА КВАЛИТЕТ НА НЕГА!

Република Македонија зачленета во во европското здружение за декубитални улкуси (EPUAP)

ТРЕНИНГ - работилници за медицински сестри, почнуваат од втората седмица на октомври, за сите болници во земјаве кои се соочуваат со овој проблем.


 • gerijatrija1
 • gerijatrija10
 • gerijatrija11
 • gerijatrija12
 • gerijatrija13
 • gerijatrija14
 • gerijatrija15
 • gerijatrija16
 • gerijatrija17
 • gerijatrija18
 • gerijatrija19
 • gerijatrija2
 • gerijatrija20
 • gerijatrija21
 • gerijatrija22
 • gerijatrija23
 • gerijatrija24
 • gerijatrija25
 • gerijatrija26
 • gerijatrija27
 • gerijatrija28
 • gerijatrija29
 • gerijatrija3
 • gerijatrija30
 • gerijatrija4
 • gerijatrija5
 • gerijatrija6
 • gerijatrija7
 • slideshow html
 • gerijatrija9
jquery image slider by WOWSlider.com v8.0

Информативните центри во земјата ја пренесоа веста за отворање на првиот центар за декубити во Македонија


 • In-press
 • INFO
 • KANAL-5
 • joomla slider
 • MTV
In-press1 INFO2 KANAL-53 KURIR4 MTV5
jquery image slider by WOWSlider.com v8.0