Актуелно

Емисија Тунел МТВ на тема „Нега и грижа за болните со рани од лежење, во домашни услови“


TunelMTV

Гостување на д-р. Ленче Налоска, д-р Анџелка Николчев и медицинската сестра Маре Поповска во емисијата Тунел МТВ на тема Нега и грижа за болните со рани од лежење, во домашни услови.

Интервју за весникот ПЕНЗИОНЕР плус

Интервју со директорот на ЈЗУ Геронтолошки завод 13 Ноември за весникот ПЕНЗИОНЕР плус - бесплатен весник за сегашни и за идни пензионери.

Емисијата ВИЗИТА на тема ДЕКУБИТИ


Емисија ВИЗИТА

Директорот на ЈЗУ Геронтолошки завод 13 Ноември гостува во емисијата ВИЗИТА на тема ДЕКУБИТИ.