Кратка биографија

Д-р Јованка Јакимовска

Вработена во ЈЗУ Геронтолошки Завод „13-ти Ноември“ - Скопје (оддел Сју Рајдер) од 08.04.2011год. Во моментов на специјализација по специјалноста Интерна Медицина на Медицински факултет Скопје.