Кратка биографија

Д-р Павлинка Милосављевиќ
Доктор на медицина

Родена 29.11.1973 год. во Струмица каде и го заврши средното образование. По дипломирање на Медицински факултет при Универзитет Св.Кирил и Методија- Скопје работи како матичен доктор во приватни здравствени установи. Од април 2011година вработена во ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје. Од октомври 2013 година на специјализација по специјалноста - неврологија на УК за Неврологија - Скопје.