Контактирајте не!

ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина "13 Ноември"
Борис Сарафов бр. 129, 1000 Скопје
Р. Македонија
Тел: +389 2 20 31 238
Факс: +389 2 2041461