Нашиот тим

...

Директор

д-р Салија Љатиф Петрушовска


Раководители по оддели


...
Раководител
оддел Геријатрија

д-р Лидија Павловска Лазовска

...
Раководител
хоспис Сју Рајдер Скопје

д-р Лидија Ветеровска Миљковиќ

...
Раководител
хоспис Сју Рајдер Битола

Оливер Грамосли

...
Раководител
објект Мајка Тереза

соц. раб. Дејан Петров


Одделенски сестри


...
Главна мед. сестра
Специјализирана болница

Катерина Митревска

...
Одделенска мед. сестра
отсек Геријатрија
приземје

Марија Јовчевска

...
Одделенска мед. сестра
отсек Геријатрија
1 Кат

Весна Крстевска

...
Одделенска мед. сестра
отсек Геријатрија
2 Кат

Јоана Гаковска

...
Одделенска мед. сестра
отсек Геријатрија
3 Кат

Николина Антевска

...
Одделенска мед. сестра
Геријатрија отсек за интензивн и постинтензивно лекување

Зорка Буреска

...
Одделенска мед. сестра
хоспис Сју Рајдер Скопје

Емилија Трајковска

...
Одделенска мед. сестра
хоспис Сју Рајдер Битола

Снежана Димовска

...
Одделенска мед. сестра
отсек за специјалистичко-консултативна дејност

Јуксела Шабанова


Администрација


...
Рак. на сектор финансии

Олгица Крстевска

olgica@gerontology.org.mk
...
Правен сектор

Влатко Калчиноски

pravna@gerontology.org.mk
...
Сектор човечки ресурси
соработник за човечки ресурси

Елена Димитровска

elena@gerontology.org.mk
...
Сектор човечки ресурси
помлад соработник за кадрови работи

Хазбие Хоџа

hazbie@gerontology.org.mk
...
Секретарка


Феа Сефер

fea@gerontology.org.mk

Наша мисија & наша визија

   НАШАТА МИСИЈА Е ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА ГЕРИЈАТРИСКАТА И ПАЛИЈАТИВНАТА МЕДИЦИНА, ПО ПРИМЕРОТ НА СОВРЕМЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОСТИГНУВАЊА ВО ОВИЕ ОБЛАСТИ, СО ЕТИЧКИ, ХУМАН И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРИСТАП.
НАШАТА ВИЗИЈА Е ПОСТОЈАНО УНАПРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА РАБОТЕЊЕТО СО ФОКУС НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА ПАЦИЕНТИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ. КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ, ПОТТИКНУВАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА И ПРЕРАСНУВАЊЕ ВО НАСТАВНА БАЗА И РЕГИОНАЛЕН ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ГЕРИЈАТРИСКА И ПАЛИЈАТИВНА МЕДИЦИНА.

Корисни линкови
Министерство за здравство Министерство за транспорт и врски Фонд на здравство Институт за јавна здравје на Република С. Македонија

Контакт форма