Деловна презентација на ЈЗУ Геронтолошки Завод „13 Ноември“ во Балканика


Презентација на ЈЗУ Геронтолошки завод 13 Ноември во Балканика

Меѓународната публикација БИЗНИС ИМЕНИК НА МАКЕДОНИЈА 2015/2016 на Балканика презентира достигнувања на голем број на институции и компании кои придонеле за економскиот развој на земјата преку нивните начини на функционирање.

Интервју со М-р Д-р Ленче Нелоска за Агенцијата Марили


Интервју со М-р Д-р Ленче Нелоска, генерален менаџер на Jaвната здравствена установа Геронтолошки Завод „13 Ноември“ – Скопје за Агенцијата Марили

Иако сѐ уште сме релативно традиционална средина, свеста се менува, семејствата сфаќаат дека сепак нивниот близок, најдобрата грижа ќе ја добие во нашата установа, од обучен и стручен кадар.

Емисија на НАША ТВ на тема „Грижа за стари лица“


НАША ТВ

Интервју со Д-р. Ленче Налоска во емисија на НАША ТВ, на тема Делување на ЈЗУ Геронтолошки Завод „13 Ноември“ во грижа за стари лица.